Menu Đóng

Chuyên mục: Nhà đất Đông Hòa Dĩ An

Danh mục Nhà đất Đông Hòa Dĩ An cung cấp thông tin các loại nhà và đất tại Đông Hòa Dĩ An đang bán trong tháng. Đây là thông tin độc quyền do chúng tôi đăng tải. Các tài sản dưới đây đều được chúng tôi kiểm chứng trước khi đăng tải.

Nhà bán tại Đông Hòa Dĩ AnĐất bán tại Đông Hòa Dĩ An là 2 keyword được khách hàng tìm kiếm rất nhiều trên hệ thống của chúng tôi trong thời gian qua. Nói như vậy để thấy thị trường nhà đất tại Đông Hòa Dĩ An vô cùng sôi động.

Phường Đông Hòa là một phường thuộc thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Phường được thành lập ngày 13 tháng 1 năm 2011 trên cơ sở xã Đông Hòa cũ. Khi thành lập, phường có diện tích 1.025 ha và 46.582 người. Phường có 7 khu phố: Đông A, Đông B, Tây A, Tây B, Tân Hòa, Tân Lập,Tân Quí.

Ranh giới hành chính:

  • Đông giáp phường Bình Thắng
  • Tây giáp phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Bắc giáp phường Tân Đông Hiệp, Bình An
  • Nam giáp phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin mua bán nhà đất tại Đông Hòa Thị Xã Dĩ An.

Chúng tôi cung cấp các thông tin nhà và đất thuộc phường Đông Hòa Dĩ An Bình Dương cho người dùng thông qua trang web này. Đây là những thông tin do người dân ký gửi, một số là tài sản thuộc sở hữu của chúng tôi. Chủ trương của chúng tôi là minh bạch và trung thực với khách hàng. Các tài sản (nhà và đất) sau khi đã bán sẽ được chúng tôi gỡ khỏi trang web. Điều này giúp khách hàng không bị