Nhận ký gửi nhà đất khu đô thị Bình Nguyên

Cần nhượng lại lô đất khu đô thị Bình Nguyên